ANGINA W GRUŹLICY GARDŁA

objawy :
· gruźlicze wrzodziejące zap. gardła podobne do anginy wrzodziejącej typu Plaut-Vincenti
· długo utrzymuje się powiększenie ww. chł.
· powstają głębokie owrzodzenia bł. śluz. łuków, podniebienia miękkiego, z szaro-żółtym nalotem
· duża bolesność, zab. połykania, ślinotok, zab. mowy

Medycyna: 
Choroby