BAKTERIE GRAM +

Enterobacter cloaceae – zakażenia oportunistyczne ukł. mocz., ropnie

Staphylococcus sp.
S.aureus – gronkowiec złocisty
zakażenia skórne, choroby układów: oddech., mocz., pokarm., posocznice i ropowice,
zap. ropne stawów, sutków, kości, opon mózgowo-rdzeniowych
Toksyna TSS1, koagulaza, DNaza, hemolizyny, fibrolizyny, białko A, enterotoksyny A-F, clumping factor (ścina fibrynogen bez udziału koagulazy)
Staphylococcus epidermidis – zakażenia ran i różnych tkanek
Staphylococcus saprophiticus – zakażenia ukł. mocz.

Listeria monocytogenes – listerioza – zakażenia okołoporodowe prowadzące do poronień, posocznica płodu, zap. opon mózgowo-rdzeniowych

Corynebacterium sp. – zakażenia oporunistyczne; egzotoksyna
C. diphtheriae – błonica – charakterystyczny nalot (gardło, rany), objawy ogólnoustroj. (mięsień sercowy, ukł.nerw.); egzotoksyna błonicza

Streptococcus pneumoniae – dwoinka zap. płuc
płatowe zap. płuc, posocznice, zap. opon mózgowo-rdzeniowych, ucha środkowego, zatok, miejscowe zmiany skórne
hemoliza α, otoczki polisacharydowe

Streptococcus pyogenes – paciorkowiec ropny
ostre zap. gardła, róża – choroba skóry, posocznica, płonica
gr. serolog. A, hemoliza β, streptolizyny S i O (hemolizyny), toksyna erytrogenna – wysypka w szkarlatynie, DNaza, hialuronidaza, streptolizyna (fibrolizyna)

Streptococcus agalactie
posocznice połogowe, zap. wsierdzia i płuc, miejscowe zakażenia ropne, zakażenia noworodkowe i okołoporodowe
gr. serolog. B, hemoliza β, Co-cytolizyna (CAMP +), DNaza, hialuronidaza, może być clumping factor; 95% szczepów opornych na bacytracynę

Enterococcus sp.
zakażenia ukł. moczowego i ran, ropnie w miednicy mniejszej, zapalenia otrzewnej i wsierdzia
E.faecalis, E.durans – paciorkowce kałowe
E.casseliflavus, E.gallinarum, E.hirae

Medycyna: 
Bakterie, wirusy