Bank genów

Bank genów stanowi zestaw wszystkich genów odpowiedniego organizmu umieszczonych w cząsteczkach wektora, te bo bakterii a je selekcjonuje się do tego z genem. I rekombinacja a) trawienie genomowego dna, eznym restrykcyjnymi czwórkowymi abynie zbyt często i stosujemy niedotawki. DNA trawiony losowo b) trawienie wektora enz restryk szóstkowym. generującym identyczne lepkie końce lub tempe c) ligacjaligacja- łaczenie Dna z ligazą t4 odporna na T. II wprowadzanie DNA do komórek komórki w stanie kompetencji- przez błone w niskiej T i z Ca2+ ,poddanie szokowi termicznemu 42C i wysiew. III Selekcja. 1 gen opornosci na antybiotyk 2 enzym szlaku metabol np. gen kodujacy biosyntz histydyny pobierano, szczep wymaga jej – na podłozu bez histydyny wyrosna tylko te które pobrały. 3 gen koduje enzym o prostym system detekcji -B-galaktozydaza- szczep nie zdolny do tego enzym –podłoze z X-gal i iptg niebieskie kolonie nabyły, streptokinaza- fibrynolizyna wytwazana przez paciorkowce. Tworzy kompleks z plazminogenem i przekształca się w plazminę która jest proteazą rozpuszcza fibryne Posiac na podłoze z plazminogenem i mlekiem a powstan przejaśnienia. 4 gen kodujący białko strukturalne. Za pomocą sondy molekularnej lub znakowanym przeciwciałem. 5 gen regulatorowy posługujemy się sąda molekularną Cechy szczepu- nie cechy warunkiwane przez markery wektora nie cechy warunkowane przez klonowane geny, niska częstość mutacji spontanicznych w kierunku.

Medycyna: 
Pozostałe