BEZTLENOWCE

Bacillaceae – laseczki Gram +, przetrwalnikujące
B.antracis – laseczka wąglika; odzwierzęca, postacie: płucna, jelitowa i skórna (czarna krosta)
B.cereus – epidemiczne zatrucia pok. – toksyna wymiotna

Clostridium sp.; egzotoksyny
C.botulinum – laseczka jadu kiełbasianego;
C.perfringens – laseczka zgorzeli gazowej;
C.septicum – laseczka obrzęku złośliwego;
C.histolyticum – laseczka tkankobójcza
C.difficiele – trzekomobłoniaste zap. jel. grubego po antybiotykoterapii; cytotoksyny
C.tetani – laseczka tężca

Beztlenowce nieprzetrwalnikujące
zakażenia endogenne (własną florą) – bakteriemie i posocznice

a) pałeczki Gram –
Bacterioides sp. – zap. ucha środk., przewlekłe zap. zatok, ropnie wew.brzuszne, zakażenia ginek.
Fusobacterium – angina, zap. ucha środk.
Wolinella, Porphynomonas

b) pałeczki Gram +
Propionibacterium – przewlekłe zap. zatok
Actinomyces – ropnie wew.brzuszne
Biphidobacterium

c) ziarniaki Gram –
Veillonella – przewlekłe zap. zatok

d) ziarniaki Gram +
Peptostreptococcus – układ oddechowy i zakażenia ginek.

Medycyna: 
Bakterie, wirusy