Choroba Alzheimera – czy mnie to także dotyczy?

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną występowania otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Szacuje się, że na świecie chorych jest około 30 mln osób a w samej Polsce około 200 tysięcy osób. Ze względu na nieustannie postępujący proces starzenia się społeczeństw zakłada się, że do 2050 roku liczba chorych wzrośnie trzykrotnie!


Początek choroby Alzheimera występuje zwykle po 65 roku życia (choć może wystąpić wcześniej). Zapadalność na chorobę Alzheimera rośnie z wiekiem. Wśród osób w wieku 65 lat chorych jest około 14 % , a po 80 roku życia już około 40% populacji.


Czym jest choroba Alzheimera


Schorzenie to zostało po raz pierwszy opisane w 1906 roku przez niemieckiego psychiatrę i neuropatologa Aloisa Alzheimera (stąd też wzięła się nazwa choroby). Choroba Alzheimera jest degeneracyjną chorobą układu nerwowego, charakteryzującą się występowaniem otępienia.


W chorobie Alzheimera dochodzi do zaniku kory mózgowej a na ścianach naczyń krwionośnych tkanki mózgowej (podczas badania mikroskopowego) stwierdzono występowanie blaszek amyloidowych (tzw. blaszki starcze lub płytki starcze). Zaobserwowano również nadmierną agregację białka tau wewnątrz komórek nerwowych mózgu, w postaci splątków neurofibralnych (NFT).


Skąd bierze się Alzheimer


Przyczyna choroby nie jest znana i obecnie nie istnieją także skuteczne metody jej leczenia. W przypadku chorych na Alzheimera stosuje się zachowawcze metody leczenie umożliwiające pacjentom w miarę normalne funkcjonowanie.


Przypuszcza się, że na rozwój Alzheimera wpływ mają zarówno czynniki genetyczne jak i również środowiskowe a penetracja czynników genetycznych zależna jest od wieku osoby obciążonej. Istnieje postać choroby Alzheimera, która zaczyna się zwykle przed 60 rokiem życia i jest dziedziczona w sposób autosomalny- dominujący (dotyczy to 10% przypadków). Na to kiedy choroba Alzheimera da o sobie znać wpływ mają zarówno czynniki środowiskowe jak i choroby współistniejące (np. choroby układu krążenia).


Kto powinien wykonać badanie w kierunku diagnozy predyspozycji do wystąpienia choroby Alzheimera


Jak dotąd nie udało się opracować skutecznego lekarstwa na chorobę Alzheimera. Można jednak stosować metody zachowawczego leczenia. Istnieją również dowody dotyczące prawdopodobieństwa rozwoju choroby Alzheimera w związku z pewnymi zachowaniami, zwyczajami żywieniowymi, ekspozycją środowiskową i chorobami oraz czynniki, które prawdopodobnie obniżają prawdopodobieństwo zachorowania na Alzheimera. Mając świadomość ryzyka zachorowania na Alzheimera można podjąć pewne kroki w celu jego zmniejszenia lub chociaż opóźnienia wystąpienia objawów chorobowych.


Wskazania do wykonania badania:


* pacjenci, u których w rodzinie wystąpiły przypadki choroby Alzheimera,
* pacjenci, którzy posiadają początkowe objawy schorzenia,
* pacjenci z zaburzeniami gospodarki lipidowej w organizmie (wysoki poziom cholesterolu, miażdżyca naczyń krwionośnych) lub obciążeni rodzinnie schorzeniami związanymi z nieprawidłową gospodarką lipidową,
* pacjenci chorujący na nadciśnienie tętnicze.


Więcej informacji na temat choroby Alzheimera znajdziesz na stronie internetowej www.testdna.pl

Medycyna: 
Choroby