Czynności i budowa układu oddechowego

Wymiana tlenu i dwutlenku węgla w płucach i tkankach

Od pierwszej chwili naszego życia aż do śmierci oddychamy bez przerwy. Jest to podstawowa czynność utrzymująca życie organizmu, tak samo jak bicie serca.

Najkrócej można powiedzieć, że przy oddychaniu pobieramy z powietrza tlen i wydalamy dwutlenek węgla. Oddychanie jest podstawą utleniania, a więc uwalniania energii koniecznej do życia. Bez oddychania nie ma życia.

Nasze ciało jest zbudowane z wielu miliardów komórek. Każda komórka musi otrzymywać potrzebny do życia tlen, aby móc rozkładać rozmaite związki organiczne i wyzwalać potrzebną do życia energię. Podczas oddychania płucnego tlen zawarty w powietrzu atmosferycznym dochodzi tylko do płuc. W jaki sposób odbywa dalszą drogę do każdej poszczególnej komórki? Zapamiętaj:

Dalszy transport tlenu z płuc do wszystkich komórek ciała odbywa się za pomocą krwi.

W jaki sposób krew transportuje tlen?

Czerwone krwinki zawierają barwnik zwany hemoglobiną. Barwnik ten posiada właściwość łączenia się w sposób nietrwały z tlenem. Gdy krew w płucach zetknie się z powietrzem atmosferycznym, hemoglobina pobiera z niego tlen, z którym tworzy związek zwany oksyhemoglobiną. Krew zawierająca oksyhemoglobinę jest jasnoczerwona. Tętnice przenoszą ją do wszystkich tkanek ciała. W najdrobniejszych naczynkach, zwanych włosowatymi, nietrwała oksyhemoglobiną oddaje nadmiar tlenu komórkom. Potem, jako zwykła hemoglobina, wraca z krwią żylną do płuc.

Medycyna: 
Organizm człowieka