DRŻENIE SAMOISTNE

Medycyna: 

DRŻENIE SAMOISTNE
TREMOR ESSENTIALIS, CHOROBA MINORA

1. A. Prusiński „Neurologia praktyczna“
2. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

EPIDEMIOLOGIA:

· dość częsta przyczyna drżenia
· śr. 400/100 tys.

ETIOLOGIA:

· etiologia jest nieznana
· często występowanie rodzinne

PATOGENEZA:

·

OBRAZ KLINICZNY:

· drżenie :

- najczęściej obie konczyny górne, często także głowa
- może dotyczyć też kończyn dolnych
- ma charakter pozycyjny
- w czasie badania można je uwidocznić polecając choremu wyciągnąć ręce
przed siebie
- czynniki nasilające :
® emocje
® obciążenie (np. szklanka na tacy)
- u znacznej częsci chorych zanika po spożyciu nawet niewielkiej dawki alkoholu

POSTACIE KLINICZNE :

· postać rodzinna :

- zaczyna się w młodym wieku i trwa całe życie, stopniowo się nasilając
- początkowo drżenie jest drobne, wyłącznie posturalne, dotyczące rąk
- z biegiem lat amplituda narasta, dołącza się komponent zamiarowy, a niekiedy
nawet spoczynkowy
- może dotyczyć również głowy, stóp i głosu

· postać sporadyczna :

- może wystąpić w każdym wieku, ale najczęściej po 50 r.ż
- objawem początkowym bywa drżenie głowy

· drżenie ortostatyczne :

- drżenie obejmuje kończyny dolne i pojawia się jedynie w czasie spokojnego stania
- znika przy chodzeniu i leżeniu
- rzadko występuje

ROZPOZNANIE:

·

RÓŻNICOWANIE:

· drżenie fizjologiczne :

- może się nasilać pod wpływem emocji, tyreotoksykozy, hipoglikemii

· nerwica :

- objawy ustępują po odwróceniu uwagi i uspokojeniu

· choroba Parkinsona :

- obecnosć także innych objawów

LECZENIE:

· beta – blokery nieselektywne :

- propranolol :
® w dużych dawkach nawet > 300 mg/dz. (w 2 – 3 dawkach podzielonych)
® do dużych dawek należy dochodzić stopniowo
® Propranolol in tabl. a 10 mg (No 50), a 40 mg (No 50) (R)
® Propranolol prolongatum in tabl. a 80 mg i 160 mg (No 20) (PP)

· primidon :

- w małych dawkach (do 250 mg/dz.)
- Mizodin in tabl a 250 mg (No 60) (PP, bezpł. epi)

· leczenie skojarzone :

- primidon + propranolol + benzodiazepiny

· klonazepam :

- w drżeniu ortostatycznym
- stopniowo ­ od 1 mg do 4 – 6 mg/dz.
- Clonazepamum in tabl a 0,5 mg i 2 mg (No 30) (PP, bezpł. epi)

POWIKŁANIA:

·

ROKOWANIE:

· rokowanie co do wyleczenia jest wątpliwe, ale odpowiednie leczenie może Ż nasilenie
objawów