ENTEROBACTERIACEAE, GRAM

Salmonella sp.
salmonellozy (odzwierzęce): zatrucia pok., zakażenia przew. pok., bakteriemie i posocznice, gorączka jelitowa, postacie pozajelitowe (ropnie skóry i narządów wew.)
serotyp S.typi – dur brzuszny (gr. serol. D)
serotyp S.paratypi – dur rzekomy (gr. serol. A, B, C)

Proteus mirabilis – zakażenia dróg moczowych i ran

Proteus vulgaris – zakażenia oportunistyczne, zap. różnych narządów, zatrucia pok.

Klebsiella pneumoniae – pierwotne zap. płuc, zak. jelitowe, dróg moczowych i posocznice

Escherichia coli – zakażenia ukł. moczowego, przew. pok., zap. opon mózgowo-rdzeniowych, ropnie skóry, kości i narz. wew.; adhezyny (fimbrie), enterotoksyny (ciepłostałe ST i ciepłochwiejne LT)

Serratia marcescens – zakażenia przew. pok., zap. płuc i posocznice u chorych na nowotwory poddanych chemioterapii, zap. opon mózgowo-rdzeniowych

Enterococcus agglomerans

Citrobacter diversus – zakażenia przew. pok., zap. opon mózgowo-rdzeniowych

Morganella sp. – zakażenia przew. pok. (biegunki), dróg moczowych, ran

Yershinia
adhezyny, oporność surowicza, koagulaza, enterotoksyny
Y.pestis – dżuma (przenoszona od gryzoni przez pchły)
Y.pseudotuberculosis – rodencjoza (odzwierzęca) – zap. węzłów chłonnych, krezki jelitowej, zap. jelit, bakteriemie i posocznice, ropne zap. narz. wew., gorączka szkarlatynopodobna – różne powikłania
Y.enterocolitica – jersinioza – postacie jelitowe, pseudowyrostkowe, posocznice, zmiany skórne, ropne zap. narz. wew.

Shigella sp. – czerwonka bakteryjna – swoiste zakażenie jelit; toksyna Shiga

Medycyna: 
Bakterie, wirusy