Mleko i dzienne zapotrzebowanie witamin

Mleko i dzienne zapotrzebowanie witamin

Mleko jest źródłem wapnia, wysokowartościowego białka i witamin

(z wyjątkiem Wit. C). Te same składniki mają przetwory mleka.

Zapotrzebowanie na pokarmy bywa różne, w zależności od wieku, a także od płci. Jest łatwo zrozumiałe, że dzieci muszą otrzymywać pokarm wspomagający wzrastanie organizmu. Mężczyźni, szczególnie ciężko pracujący fizycznie, muszą otrzymywać więcej tłuszczów niż lżej pracujące kobiety. Na zapotrzebowanie pokarmowe wpływa ponadto wzrost i ciężar ciała. W związku z tym opracowane są tzw. normy żywieniowe, które podaje tabela 2.

Dzienne zapotrzebowanie człowieka na różne składniki pożywienia bez uwzględnienia witamin

Wiek i pleć

Waga Wzrost Kalorie Białko Wapń Żelazo

kg cm kcal g g mg
Chłopcy
10-12 lat 35 144 2500 70 1,2 12
13-15 lat 49 163 3200 85 1,4 15
16-20 lat 63 170 3800 100 1,4 15
Mężczyźni
25 lat 65 172 3200 65 0,8 12
45 lat 65 171 2900 65 0,8 12
65 lat 65 170 2600 65 0,8 12
Dziewczęta
10-12 lat 36 144 2300 70 1,2 12
13-15 lat 49 160 2500 80 1,3 15
16-20 lat 54 162 2400 75 1,3 15
Kobiety
25 lat 55 162 2300 55 0,8 12
45 lat 55 159 2100 55 0,8 12
65 lat 55 157 1800 55 0,8 12
Kobiety w ciąży do-
datkowo +800 + 100 +2,0 +15
(tak samo karmiące
matki)

Medycyna: 
Organizm człowieka