Mycie się i urządzenia sanitarne

Bardzo zalecane jest mycie się pod strumieniem bieżącej wody, czyli tzw. prysznicem. Pozwala to na dokładne spłukanie brudu z naszej skóry.

We wszystkich urządzeniach sanitarnych służących oczyszczaniu
ciała powinna panować wzorowa czystość. To samo odnosi się do
naczyń używanych do mycia się, jak miednice czy proste umywalnie
domowe

Urządzenia sanitarne. Czystość naszego ciała to gwarancja lepszego zdrowia. Myjemy się po to, aby usunąć ze skóry wszelkie

zanieczyszczenia. Brud na ciele jest siedliskiem zarazków, zawiera
w sobie rozkładający się złuszczony naskórek i pot, wydający niemiłą
woń. Myć należy się wodą i mydłem. Najlepsza jest woda letnia.
Niektóre osoby znoszą dobrze wodę zimną, która hartuje skórę.
Raz na dzień powinno się jednak użyć wody ciepłej, gdyż ułatwia
to zmywanie brudu.
gotowanie, mycie i pranie około 50 1 wody, w małych miastach 100 1, w dużych 150—300 1.

W każdym gospodarstwie wiejskim czy miejskim pozostaje mnóstwo odpadków, Np. po przyrządzaniu posiłków i po innych pracach. Oprócz tego gromadzą się nieczystości, czyli odchody ludzi i zwierząt.

Urządzenia w ubikacjach powinny być wykonane i wykorzystywane zgodnie z zasadami higieny. Obowiązuje w nich wzorowa czystość. Korzystający z ubikacji-powinni zachowywać się kulturalnie, nie zabrudzać i nie zaśmiecać urządzeń, używać papieru higienicznego, a tam, gdzie są urządzenia kanalizacyjne, spłukiwać odchody wodą i myć ręce po wyjściu z ubikacji.

W osiedlach nie skanalizowanych dół kloaczny powinien znajdować się z dala od, studni (ok. 25 m), z której mieszkańcy pobierają wodę pitną. Dół taki, zbudowany z kręgów betonowych lub z bali, powinien mieć szczelne nakrywy.

Zawartość dołów i studni (szambo) kloacznych wywozić należy tzw. beczkowozami hermetycznie zamykanymi, które pozwalają usunąć nieczystości w sposób możliwie higieniczny.

Medycyna: 
Organizm człowieka