POŁOWICZY NAPADOWY KURCZ TWARZY

Medycyna: 

POŁOWICZY NAPADOWY KURCZ TWARZY
HEMISPASMUS FACIALIS

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii”
2. A. Prusiński „Neurologia praktyczna”

EPIDEMIOLOGIA:

·

ETIOLOGIA:

· samoistny :

· objawowy :

- drażnienie na przebiegu nerwu
- często kąt mostowo – mózdżkowy
® guzy nowotworowe
® tętniaki
® zwłóknienie

PATOGENEZA:

·

OBRAZ KLINICZNY:

- incydenty napadowe krótkotrwałego skurczu mm. twarzy (połowy) z charakterystycznym
grymasem :
® często rozpoczyna się od m. okrężnego oka
- po dłuższym casie może pojawić się niewielkiego stopnia zanik i osłabienie mm. twarzy

ROZPOZNANIE:

· EMG
· badanie szybkości przewodzenia w nerwie
· MRI, lub MRA :
- pozwala wykryć prawdopodobną przyczynę drażnienia nerwu

RÓŻNICOWANIE:

·

LECZENIE:

· dekompresja neurochirurgiczna :

- w przypadku ucisku pnia nerwu

· toksyna botulinowa :

- injekcje w zajęte mięśnie

· karbamazepina, lub klonazepam :

- w przypadkach samoistnych

POWIKŁANIA:

·

ROKOWANIE:

· remisje są rzadkie i niepewne

PROFILAKTYKA:

·

PATRZ TEŻ:

· porażenie obwodowe nerwu twarzowego