PORAŻENIE NERWU BŁĘDNEGO (X)

Medycyna: 

PORAŻENIE NERWU BŁĘDNEGO (X)

1. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna“
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczme“
3. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

EPIDEMIOLOGIA:

·

ETIOLOGIA:

· choroby rdzenia przedłużonego :
- guzy
- ogniska krwotoczne i rozmiękania
- demielinizacja
- choroby zapalne
· choroby neuronu ruchowego np.SLA
· jamistość opuszki
· tętniaki układu kręgowo – podstawnego
· zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
· polineuropatia zwł. błonicza (ograniczona do nn. opuszki)
· urazy i tętniaki aorty

PATOGENEZA:

· przebieg nerwu błędnego :

nucleus ambiquus (ruchowy)
nucleus dorsalis n.X (parasymp.) sulcus lateralis post.
nucl. tractus solitari (czuciowy) medullae oblongatae

r. meningeus foramen iugulare
(ganglion superius – czuciowy)
r. auricularis r. internus n.XI

fosssa cranii post. membrana tympani
tylno – dolna ściana meatus acusticus internus

ganglion inferius (nodosum) parasymp.
(poniżej foramen iugulare)

n. laryngeus sup.

pars cervicalis
m. constrictor pharyngis inf. (w skł. fasciculus vasonervosus colli)
m. cricothyroideus
bł. sluzowa krtani pow.szpary
głośni

rr. pharyngei przez apertura thoracis sup.

plexus cardiacus

pars thoracalis
(w mediastinum post.)
n. laryngeus reccurens
rr.bronchiales
esophagei
mediastinales
prawie wszystkie pericardiaci
mm. krtanii powyżej dochodzi do przełyku
szpary głośni i w połowie jego długości tworzy plexus esophageus ant. i post.

nad diaphragma tworzy truncus vagalis ant. i post.

· zakres unerwienia :

- ruchowo :
® mm. podniebienia miękkiego, gardła, przełyku, krtani
- czuciowo :
® opona twarda tylnej jamy czaszki
® ucho zewnętrzne
® krtań
- czuciowe, ruchowe i wydzielnicze (parasymp.) :
® narządy kl. piersiowej i j. brzusznej

OBRAZ KLINICZNY:

· objawy podmiotowe :

- mowa nosowa
- chrypka
- zaburzenia połykania
® krztuszenie się
® wyciekanie śliny z ust

· objawy przedmiotowe :

- podniebienie miękkie zwisa po stronie porażenia
- języczek podczas fonacji pociągany jest na stronę zdrową
- czasem tachykardia i niemiarowość rytmu serca

· obustronne całkowite porażenie n.X :

- śmierć gł. z przyczyn oddechowych i krążeniowych

ROZPOZNANIE:

· vide badanie neurologiczne

PROFILAKTYKA:

·