PORAŻENIE NERWU JĘZYKOWO – GARDŁOWEGO

Medycyna: 

PORAŻENIE NERWU JĘZYKOWO – GARDŁOWEGO

1. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna“
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczne“
3. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

EPIDEMIOLOGIA:

· bardzo rzadko izolowane
· najczęściej występuje wspólnie z X i XI

ETIOLOGIA:

· patologia otworu ż. szyjnej :
- guzy
- zapalenia
- urazy
· złamanie podstawy czaszki
· guzy tylnego dołu czaszki
· zakrzepica zatoki esowatej
· tętniak tętnicy kręgowej i (lub) podstawnej
· zapalenie opon mózgowych
· choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne)
· jamistość opuszki

PATOGENEZA:

· przebieg nerwu :

nucleus ambiquus (motorius) wychodzi w sulcus lat. post.
nucl. tractus solitarii (czuciowy) medullae oblongatae
nucl. salivatorius inf. (parasymp.)

ma dwa zwoje :
od g. inferius - górny (czuciowy) w for. iugulare
n. tympanicus - dolny (parasymp.) w fossula petrosa

do cavum tympani
opuszcza czaszkę przez
foramen iugulare

plexus tympanicus w spatium parapharyngeum
rr. tonsillares między a. carotis int. i ext.
łukiem do przodu i góry

n. petrosus minor
rr. pharyngei
n.stylopharyngeus

canaliculus tympanicus m. constrictor pharyngis sup.
tunica mucosa
pars superior pharyngis m. stylopharyngeus

pars petrosa ossis temporalis

fissura sphenopetrosa rr. terminales
(do radix linguae)

basis cranii externa rr. liguales
(1/3 tylna języka)

fossa infratempotalis

radix parasympathica ganglii otici
(wł. parasympatyczne dla gl. parotis)

· zakres unerwienia :

- czuciowo :
® bł. śluzowa gardła, migdałków, podniebienia
- smakowo :
® tylna 1/3 część języka
- parasympatycznie :
® gl. parotis
- ruchowo :
® m. stylopharyngeus
® mm. poprzecznie prązkowane gardła

OBRAZ KLINICZNY:

· objawy podmiotowe :

- utrata smaku na 1/3 tylnej gardła
- dysfagia (brak odruchu połykania)
- zniesienie czucia bólu w górnej części gardła

· objawy przedmiotowe :

- zwisanie ku dołowi podniebienia miękkiego (łuku podniebiennego) po stronie
porażonej
- brak odruchu gardłowego i podniebiennego
- podczas fonacji języczek odchyla się w stronę zdrową

ROZPOZNANIE:

· vide badanie neurologiczne