PORAŻENIE NERWU OKORUCHOWEGO (III)

Medycyna: 

PORAŻENIE NERWU OKORUCHOWEGO (III)
OPHTALMOPLEGIA OCULOMOTORIA

1. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna“
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczne”
3. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii”
4. A. Prusiński „Neurologia praktyczna”
5. M. Schirmer „Neurochirurgia”

EPIDEMIOLOGIA:

·

ETIOLOGIA:

· uszkodzenie pnia mózgu :
- guz
- rozmiękanie
- krwotok
- SM
· zakrzep zatoki jamistej
· tętniak a. carotis interna
· neuroinfekcje
· tętniak koła Willisa
· urazy czaszki :
- twarzoczaszki
- okolicy oczodołu
· cukrzyca, błonica
· zatrucie jadem kiełbasianym
· encefalopatia Wernickiego
· zespół Tolosy – Hunta
· patologie szczeliny oczodołowej górnej
· wrodzone porażenie
· ­ ciśnienia śródczaszkowego (wgłobienie)
· zespół Webera :
- porażenie n.III po stronie ogniska
- niedowład połowiczy po stronie przeciwnej

PATOGENEZA:

· przebieg nerwu III :

nucleus motorius (zewn) w subst. szarej okołowodociągowej
nucleus parasymp. w mesencephalon na wys. w nakrywce śródmózgowia
(accesorius) colliculi sup.
(Westphala – Edingera)

opuszcza mózgowie w fossa interpeduncularis

w sinus cavernosus

fissura orbitalis sup.

ramus superior

ramus inferior m. dźwigacz powieki górnej
m. prosty g. ocznej górny
m. prosty g. ocznej przyśrodkowy

gałąź do ganglion ciliare m. rectus bulbi oculi inferior
(przełączenie wł. współczulnych) m. obliquus bulbi oculi inferior

m. ciliaris (akomodacja – uwpukla soczewkę)
m.sphincter pupillae (adaptacja do światła)

· porażenie n. III :

nieprawidłowe ustawienie gałek

niesymetryczne padanie światła na siatkówki obu gałek

podwójne widzenie

OBRAZ KLINICZNY:

OBJAWY PODMIOTOWE :

· dwojenie :

- po biernym uniesieniu opadniętej powieki górnej :
® dwojenie w czasie patrzenia we wszystkich kierunkach z wyjątkiem patrzenia w bok
® znika po zasłonięciu 1 gałki ocznej
® podwójne obrazki są skrzyżowane tzn. w razie porażenia prawego n.III
obrazek urojony leży po stronie lewej obrazu prawidłowego

OBJAWY PRZEDMIOTOWE :

· opadnięcie powieki górnej

· źrenica rozszerzona i sztywna :

- nie reaguje na światło i akomodację

· gałka oczna zwrócona na zewnątrz i do dołu

· porażenie ruchów gałki :

- zachowany jedynie ruch odwodzenia i nikły ruch ku dołowi

POSTACIE KLINICZNE :

· ophtalmoplegia oculomotoria completa (totalis) :

- najczęściej
- klasyczny obraz

· ophtalmoplegia oculomotoria interna :

- częściowe porażenie n.III
- porażone wyłącznie mm. wewnętrzne oka :
® źrenica rozszerzona
® brak reakcji na światło i akomodację

· ophtalmoplegia oculomotoria externa :

- częściowe porażenie n.III
- porażone mm. zewnętrzne
- źrenica prawidłowa
- zazwyczaj porażenie n. III pochodzenia jądrowego

ROZPOZNANIE :

· vide badanie neurologiczne

RÓŻNICOWANIE :

· vide badanie neurologiczne

LECZENIE :

· przyczynowe
· leczenie porażeń o nieustalonej etiologii tj. w por. n.VII

POWIKŁANIA:

·

ROKOWANIE:

·

PROFILAKTYKA:

·

PATRZ TEŻ:

· badanie neurologiczne
· uszkodzenie ośrodków skojarzonego spojrzenia
· porażenie nerwu bloczkowego
· porażenie nerwu odwodzącego