PORAŻENIE NERWU PACHOWEGO

Medycyna: 

PORAŻENIE NERWU PACHOWEGO

1. A. Bochenek „Anatomia człowieka tom V“

EPIDEMIOLOGIA:

·

ETIOLOGIA:

· zwichnięcie w stawie ramiennym
· złamanie szyjki chirurgicznej kości ramiennej

PATOGENEZA:

· anatomia nerwu :

- odchodzi od pęczka tylnego
- zawiera włókna C5 – C6
- zaopatruje ruchowo m. naramienny i m. obły mniejszy i czuciowo skórę nad m. naramiennym

OBRAZ KLINICZNY:

· upośledzenie odwodzenia ramienia
· zaburzenia czucia nad m. naramiennym

ROZPOZNANIE:

·

RÓŻNICOWANIE:

·

LECZENIE:

·

POWIKŁANIA:

·

ROKOWANIE:

·

PROFILAKTYKA:

·

PATRZ TEŻ:

· urazowe uszkodzenie splotu ramiennego