PORAŻENIE NERWU PIERSIOWO - GRZBIETOWEGO

Medycyna: 

PORAŻENIE NERWU PIERSIOWO - GRZBIETOWEGO

1. A. Bochenek „Anatomia człowieka tom V“

EPIDEMIOLOGIA:

· bardzo rzadko

ETIOLOGIA:

·

PATOGENEZA:

· anatomia nerwu :

- nerw piersiowo – grzbietowy odchodzi od pęczka tylnego
- zawiera włókna C6 – C8
- zaopatruje mięsień najszerszy grzbietu

OBRAZ KLINICZNY:

· znaczne upośledzenie przywodzenia, prostowania i obracania ramienia do wewnątrz
- łatwo można sprawdzić plecając choremu, by sięgnął do tylnej kieszeni spodni

ROZPOZNANIE:

·

RÓŻNICOWANIE:

·

LECZENIE:

·

POWIKŁANIA:

·

ROKOWANIE:

·

PROFILAKTYKA:

·

PATRZ TEŻ:

· urazowe uszkodzenie splotu ramiennego