SAMOISTNY KASZLOWY I WYSIŁKOWY BÓŁ GŁOWY

SAMOISTNY KASZLOWY I WYSIŁKOWY
BÓL GŁOWY

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy neurologii klinicznej”

EPIDEMIOLOGIA:

A

ETIOLOGIA:

A

PATOGENEZA:

A

OBRAZ KLINICZNY:

· krótkotrwały ból całej głowy, lub tylko czoła, który występuje wyłącznie pod wpływem
kaszlu i (lub) wysiłku

ROZPOZNANIE:

RÓŻNICOWANIE:

· proces uciskowy :

- w początkowym okresie może powodować podobne bóle
- wykonać badania obrazowe w każdym przypadku

LECZENIE:

· indometacyna

POWIKŁANIA:

A

ROKOWANIE:

· pomyślne, dolegliwości ustępują po pewnym czasie