Udowodn ze fenotyp odpow genotypow

Udowodn ze fenotyp odpow genotypow –zrekombinowany plazmid zawiera fragment dawcy w tym celu dokonujemy hybrydyzacji sondy z DNA biorcy. W żelu agarozowym rozdział elektroforetyczny 1 dna zrekombinowan wektora 2 dna chromosomalnego dawcy strawionym enzym restyyk uzytyn do klonow, 3 strawiony dna biorcy przed transformacja. Wysokość= to analogia. Hybrydyzacja southerna Dna trawic enzym restr, rosdziela elektrofor i denatur do 1 niciowych. Przenies na filtr i hybrydyzuj z sondą 1 nociowy DNA komplementarny do szukan wyznakowany wywołaanie gdzie swiecom tam jest komplementarny czyli pobrał. Hybrydyzacja kolonijna do identyf klonów w bankach genów Po transformacji wysiew na płytki i odciska na filtr, liza, denaturacja, hybrydyzacja z sondą wywołanie świecące to te kolonie ok. Sekwencjonowanie Maxima i Gilberta- degradacja cząstek wyznakowanych na końcu 5’ Preparat poddaje się 4 reakcjom modyfikacji zasad a warunki dobiera się tak aby poszczególne odcinku uległy pęknięciu w 1 miejscu. Powstaje mieszanina cząst o róznej długości. Fragmenty z 4 reakcji elektroforeza, autoradiografia. Wynik to szereg prązków rózniących się o 1 nukleotyd Sangera. Analizowanie produktów syntezy in vitro DNA na matrycy. Starter jest wyznakowany komplementarny do kopiowanej nici. Prowadzi się 4 reakcje w obecności trójfosforanów deoksynukleotydów oraz 1 dideoksy, powodujący terminacje w miejscu włączsenia. Powstają zestawy o róznej długości kończońce się odpowiednim nukleotydem elektrofor i autoradiogram.

Medycyna: 
Artykuły