Wektory cd z genem letalnym

Wstawienie obcego DNA w obrebie inaktywuje i ona wyrośnie. Ekspresyjne zawierają silny promotor umożliwiający ekspresje klonowanych genów, Do klonow sygnał regulacyjnych-mają gen kodujący łatwo oznaczane białko w przypadku klonowania promotorów efekt to eksprsja nieaktywnego genu a w przypadku terminatora inaktywacja funkcjonalnego. Wachadłowe do klonowania w 2 gospodarzach prokariotycznych odległych taksonomicznie zawierają 2 rózne ori Wektory pochod bakteriofagów: można klonowac większe fragmenty dna, łatwiej przeszukuje się banki genów. Wydajnosć infekcji jest wyższa niż wydajnosć transformacji. Dna w postaci konkatamerów dan podzielony przewz krótkie odcinki nukleotydów 12 par-cos W trakcie pakowanie tu nastepuje rozcieńcie. Kosmidy cząstki wektorów plazmidowych z sekwencjami cos bakteriofaga. Po ligacji wektor może być zapakowany in witro do kapsydów faga i wprowadzony do bakterii. Wektory eukariotyczne: drożdzowe , wahadłowe eukariotyczno prokariotyczne. Zdolne do replokacji w obu, mają odrebne sekwencje ori, Pozwalają na klonowanie genów bakterii i badanie ekspresji w kom eukariotycznej. Wektory wielofunkcyjne- mają wszelkie unowocześnienia udoskonalony polilinker, ori 1 i 2 niciowy, silne promotory.

Medycyna: 
Pozostałe