Wskazówki higieniczne

Skoro znamy sposoby przenoszenia chorób, możemy się przed nimi skutecznie bronić. Trzeba:

* izolować chorych i dokładnie wyleczyć,
* dbać o czystość, szczególnie często myć ręce,
* tępić muchy, szczury, myszy,
* produkty spożywane na surowo starannie myć, przy gotowaniu i podawaniu posiłków zachowywać czystość naczyń, ścierek do wycierania oraz osobistej odzieży i rąk,

—- wodę z nieznanych zbiorników gotować przed użyciem.

Przed chorobami zakaźnymi chronią ponadto skutecznie szczepienia. Nawet jeśli ktoś szczepiony zarazi się, to przebieg choroby będzie lżejszy.

Pasożyty tkankowe. Spośród pasożytów wnikających do organizmu przez przewód pokarmowy wymienić musimy nicienie należące do robaków obłych i tasiemce należące do robaków płaskich.

Nicienie. Najpospolitsze z nicieni to owsiki i glisty ludzkie. Zakażenie następuje wskutek przedostania się jaja pasożyta do przewodu pokarmowego. Najskuteczniejszą ochroną jest staranne mycie rąk przed każdym jedzeniem.

Do nicieni należą także włosienie, czyli trychiny. Człowiek zakaża się, jedząc mięso wieprzowe zawierające otorbione larwy włosieni. Pasożyty te występują także u myszy, szczurów, kotów i psów. Ponieważ ich mięsa się nie jada, więc niebezpieczeństwo z tej strony nie zagraża.

Uchronić się można przed włosieniami, jedząc tylko mięso kontrolowane, pochodzące z legalnego uboju.

Medycyna: 
Organizm człowieka