WZW typ B - wirusowe zapalenie wątroby typu B

EPIDEMIOLOGIA:

· u dorosłych ok. 5 – 10%

ETIOLOGIA:

·

PATOGENEZA:

· teoria powstawania mutantów e – minus :

- w historii zakażenia HBV występują 2 fazy :
→ faza tolerancji immunologicznej
→ faza immunoeliminacji
- przejście z jednej fazy do drugiej może zakończyć się eliminacją HBV (klinicznie obostrzenie objawów)
- ważne znaczenie ma ekspresja HBeAg, który ma zarówno własności wywoływania tolerancji, jak i eliminacji immunologicznej
- jego ­ ekspresja na powierzchni błony komórkowej hepatocytu zaburza tę równowagę
- komórki cytotoksyczne eliminują hepatocyty z taką ekspresją
- mogą się wytworzyć mutanty e – minus
- taki mutant unika odpowiedzi typu cytotoksycznego, co umożliwia mu przetrwanie (selekcja ujemna)
- mutant w takich warunkach może podtrzymywać swoją replikację

· zaburzenia syntezy interferonu i IL – 2 :

KLASYFIKACJA PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ WĄTROBY :

· przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby :

- hepatitis chronica persistens
- nacieki limfocytowe w przestrzeniach wrotnych i nieznaczne włóknienie

· przewlekłe aktywne zapalenie wątroby :

- hepatitis chronica activa
- nacieki z limfocytów i plazmocytów w przestrzeniach bramnych przechodzące przez blaszkę graniczną
- martwica kęsowa hepatocytów
-

OBRAZ KLINICZNY:

ZAPALENIE TYPU PRZETRWAŁEGO :

- objawów może nie być, lub mogą być skąpe

· objawy podmiotowe :

- uczucie zmęczenia
- pobolewanie w prawym podżebrzu
- nietolerancja tłuszczu i alkoholu

· tkliwość i powiększenie wątroby :

- niewielkiego stopnia

· badania dodatkowe :

- niewielka hiperbilirubinemia
- okresowy (sinusoidalny) ­ AT
- wskaźnik de Ritisa < 1
- ­ IgG

ZAPALENIE AKTYWNE :

- dolegliwości może niebyć, lub mogą być bardzo dotkliwe

- stan podżółtaczkowy :
→ okresowo zanikający
- wątroba może być różnej wielkości
- rumień dłoniowy
- okresy ­ aktywności AT są dłuższe niż remisji
- stałe hipoalbuminemia i hipergammaglobulinemia
- cechy marskości rozwijają się po kilku latach (rzadziej po kilkunastu miesiącach)

ROZPOZNANIE:

· biopsja wątroby :

- jest podstawą rozpoznania
- u chorych z marskością wynik może być mylący (odpowiadać może cechom zapalenia przetrwałego)

RÓŻNICOWANIE:

·

LECZENIE:

LECZENIE PRZECIWWIRUSOWE :

- u chorych z cechami replikacji wirusa (HBsAg + i HBeAg +)
- stosuje się interferon a i lamiwudynę jako leki równorzędne (stosowanie łączne w fazie prób)
- można też podawać przez pierwsze 3 miesiące lamiwudynę, a potem IFN a

· interferon a :

- 3 M. j. 3 x tyg. przez okres pół roku
- wyniki leczenia są tym lepsze im proces trwa krócej i ma większą aktywność
- powodzenie terapeutyczne : 40 – 60%
- przeciwwskazania :
→ ciężkie choroby serca, nerek, szpiku
→ niewyrównana marskość wątroby
→ ciąża, karmienie
→ padaczka
→ ciężka depresja
→ choroby autoimmunologiczne
- działania niepożądane :
→ objawy grypo podobne
→ obfite poty
→ dolegliwości zez strony przewodu pokarmowego
→ przemijająca leukopenia
→ zawroty głowy
→ zaburzenia snu
→ ­ RR

lamiwudyna :

- p.o. 1 tabl. (100 mg)/dz przez pół roku (do uzyskania serokonwersji w układzie HBs, lub HBe w 2 kolejnych próbkach)
- przeciwwskazania :
→ nadwrażliwość na lamiwudynę
→ I trymestr ciąży
→ karmienie piersią
- działania niepożądane :
→ lek jest dobrze tolerowany
→ Ż samopoczucie, uczucie zmęczenia
→ zaburzenia ze stronny przewodu pokarmowego

Medycyna: 
Bakterie, wirusy